Samenwerken in je team

  • Heb je het idee dat jouw team meer zou kunnen bereiken?
  • Of loopt het niet lekker in je team en wil je daaraan werken?

In de meeste teams staat het inhoudelijke werk, het werken aan de taakdoelen voorop. Er wordt samengewerkt, zonder veel aandacht te besteden aan de samenwerking zelf. De kans is reëel dat er dan ruis ontstaat in de onderlinge communicatie, dat er spanningen ontstaan, dat mensen langs elkaar heen werken.  En dat kan dan betekenen dat er dus minder wordt bereikt, omdat het potentieel van het team niet ten volle wordt benut.

In de teambegeleiding werk ik samen met je team aan het opstellen van samenwerkingsdoelen. Voorop in mijn aanpak staat het concreet maken van samenwerking. We maken pijnpunten expliciet, kiezen concrete ontwikkelpunten en zetten meteen stappen in de richting van de gewenste verandering.  In de teambegeleiding maak ik gebruik van de principes van Verbindende Communicatie en kan indien gewenst ook trainingen op maat aanbieden in Verbindende Communicatie.

In elke samenwerking wil ik dit bereiken: dat de mensen ervaren dat samenwerken makkelijker kan zijn en meer kan opleveren dan ze vooraf dachten.

Workshop Team in Kracht – Team-APK in 1 dag

Je auto laat je jaarlijks keuren. Als je een flinke berg gaat beklimmen, check je van tevoren je uitrusting. Dat vinden we heel normaal. Maar hoe zit het met je team? Check je regelmatig of alles nog lekker loopt in de samenwerking en of jullie nog wel goed zijn toegerust voor het takenpakket?

Juist in een organisatie waar iedereen werkt vanuit een drive om bij te dragen aan het organisatiedoel, is het belangrijk af en toe even pas op de plaats te maken. Samen de balans van de samenwerking opmaken en waar nodig de koers aanpassen. Dan kan het team weer met plezier aan het werk en maximaal resultaat boeken.

Om jouw team hierin te begeleiden heb ik de Workshop Team in Kracht ontwikkeld. Met deze 1-daagse Team-APK heeft jouw team een inspirerende dag en werkt aan het versterken van de onderlinge banden. De workshop levert inzichten op in hoe de team-samenwerking ervoor staat en zorgt voor nieuwe energie om issues in het team aan te pakken.

Alle informatie over deze workshop staat in deze flyer (in Nederlands en Engels):

Flyer Team in Kracht – Door ’t hart

Flyer Empowered Team – Door ’t hart