Samenwerken in je team

  • Heb je het idee dat jouw team meer zou kunnen bereiken?
  • Of loopt het niet lekker in je team en wil je daaraan werken?

In de meeste teams staat het inhoudelijke werk, het werken aan de taakdoelen voorop. Er wordt samengewerkt, zonder veel aandacht te besteden aan de samenwerking zelf. De kans is reëel dat er dan ruis ontstaat in de onderlinge communicatie, dat er spanningen ontstaan, dat mensen langs elkaar heen werken.  En dat kan dan betekenen dat er dus minder wordt bereikt, omdat het potentieel van het team niet ten volle wordt benut.

In de teambegeleiding werk ik samen met je team aan het opstellen van samenwerkingsdoelen. Voorop in mijn aanpak staat het concreet maken van samenwerking. We maken pijnpunten expliciet, kiezen concrete ontwikkelpunten en zetten meteen stappen in de richting van de gewenste verandering.  In de teambegeleiding maak ik gebruik van de principes van Verbindende Communicatie en kan indien gewenst ook trainingen op maat aan bieden in Verbindende Communicatie.

In elke samenwerking wil ik dit bereiken: dat de mensen ervaren dat samenwerken makkelijker kan zijn en meer kan opleveren dan ze vooraf dachten.

TEAM APK workshop

Binnenkort lanceer ik een nieuw product: de TEAM APK workshop.

Kun je niet wachten? Denk je dat dat echt iets is voor jouw team?  Laat het me weten dan krijg je een ‘preview’.