Ga aan de slag met meer werkplezier in je team!

Doe gelijk mee: Tussendoortje

Ervaren jouw medewerkers werkdruk? Werken je strategieën om de werkdruk aan te pakken niet of maar gedeeltelijk? Maak kennis met de 5sterren werkplezier methode!

In de 5sterren werkplezier methode onderzoek je als team jullie werkdruk en zet een beweging in gang ‘van werkdruk naar werkplezier’. De kracht van de methode bestaat uit drie dingen:

  1. je krijgt inzicht in wat je werkdruk geeft en wat werkplezier; dat inzicht kan al helpen om een verandering op gang te krijgen;
  2. je gaat (weer) een keuzemogelijkheid ervaren als het gaat om werkdruk; je bent niet langer ‘slachtoffer’, maar kunt ook echt stappen zetten om minder werkdruk te gaan ervaren;
  3. je doet het als team; je staat er niet alleen voor.

In de 5sterren werkplezier methode pakken we het thema aan op individueel niveau (waar krijg jij energie van? wat kun jij aanpakken?) én op teamniveau (wat kunnen jullie samen aanpakken?). Vaak beginnen we een werkplezier traject met een startworkshop van een halve dag met het hele team. Hoe het daarna verder gaat is maatwerk, afhankelijk van het soort issues dat er bij jullie speelt en het soort oplossingen dat het team voor ogen heeft. Belangrijk is daarbij dat er ruimte wordt gecreëerd om verbeterideeën uit te proberen en als ze werken dat ze ook verankerd worden in de werkwijzen van het team en/of de organisatie.

We hanteren vijf stappen in elk traject:

  1. samen onderzoeken wat we verstaan onder werkdruk
  2. verder inzicht – wat zit er achter de werkdruk
  3. inspiratie – ideeën opdoen om anders met werkdruk en werkplezier om te gaan
  4. oefenen – aan de slag met verbeterideeën
  5. verankeren – hoe zorgen we dat nieuwe werkwijzen ook worden verankerd.