Ik help jouw team makkelijker samen te werken, zodat jullie meer impact kunnen bereiken.

Doe gelijk mee: Tussendoortje

Met je team wil je resultaten boeken, impact maken. Samenwerken is daarvoor essentieel.

Soms gaat het samenwerken niet zo makkelijk, is er gedoe in het team en kost de samenwerking zoveel energie dat het het behalen van de doelen in de weg staat. Het werkplezier is ver te zoeken.

Je baalt. Jullie hebben al zoveel geprobeerd om het vlot te trekken, maar het lijkt niet te werken.

Aandacht voor de team samenwerking

Juist waar mensen met een sterke drive werken om een verschil te maken, is het belangrijk de samenwerking voldoende aandacht te geven. Want in die samenwerking ligt de kracht om nog meer impact te bereiken. Om met nog meer plezier aan het werk te zijn.

Makkelijker, effectiever en met meer plezier samenwerken. Het kan!

Waarom teamcoaching?

Teamcoaching kan je team helpen zich verder te ontwikkelen als team. Als teamcoach kan ik jullie begeleiden in het versterken van teamcompetenties; het team kan immers alleen groeien als de teamleden zich verder ontwikkelen. We oefenen met helpend gedrag tijdens de sessies.

De methoden zijn weliswaar theoretisch onderbouwd, maar we gaan vooral praktisch aan de slag. Daarbij werken we met de kracht van de groep en versterken we de eigen verantwoordelijkheid van de teamleden.

Wat kan teamcoaching opleveren?

Teamcoaching is altijd maatwerk. Wat de specifieke resultaten zijn hangt af van de doelen die jullie in de eerste sessie met elkaar formuleren. In grote lijnen kan teamcoaching de volgende resultaten opleveren:

  • Het team krijgt inzichten in de patronen die spelen, de hinderende én de helpende.
  • Het team krijgt handvaten om de thema’s aan te pakken die er spelen
  • Het zelfoplossend vermogen van het team neemt toe
  • Het team werkt effectiever met elkaar samen
  • Het werkplezier neemt toe
  • En (niet onbelangrijk) het team boekt betere resultaten.

Hoe ziet een teamcoach traject eruit?

We beginnen met een startsessie met het team (1 dagdeel), waarin we de doelen voor het traject gaan formuleren én een eerste stap maken met een analyse van de thema’s die spelen in het team.  Juist door dat samen te doen, kan het team eigenaarschap nemen over het traject. Indien gewenst kan ik voorafgaand aan deze startsessie ook individuele intake-gesprekken houden.

De startsessie eindigt met een GO/NO GO moment; het team besluit of ze zich wil committeren aan het traject. Dat is van wezenlijk belang. Als teamcoach zal ik zorgen voor een traject op maat, maar of het slaagt hangt af van de inzet en commitment van het team.

Na de startsessie volgen 3 tot 5 meetings, van een halve dag per keer, elke 3-4 weken.

De thema’s voor de vervolgmeetings worden geïdentificeerd in de startsessie, maar kunnen ook nog gaandeweg het traject opkomen. We werken daarbij aan belangrijke teamcompetenties. Welke dat voor jullie team zijn, bepalen we in de startsessie, maar je kunt bijvoorbeeld denken aan luisteren in het hier en nu, verantwoordelijkheid nemen, omgaan met verschillen, feedback geven, zelfreflectie.

Ik vind het belangrijk te werken met wat er nodig is voor het team en ontwikkel het programma voor elke sessie dus op maat. Daarbij coach ik in het hier en nu, dus we analyseren de patronen én oefenen gelijk met het gewenste gedrag. Dit maakt het ook makkelijker om het daarna in de praktijk van elke dag toe te passen. We zullen ook afspraken maken over hoe dat ‘oefenen in de praktijk’ zal worden ingevuld en ik reik eenvoudige tools daarvoor aan, zodat het jullie gaat ondersteunen i.p.v. het gevoel te geven ‘dat moet er ook nog bij’.

Aan het eind van het traject evalueren we het traject met elkaar en bespreken we hoe het geleerde geborgd en gemonitord kan worden.

Tussentijds overleg ik regelmatig met de opdrachtgever om te checken of we nog op de goede weg zitten.

Wat ik inbreng als teamcoach?

Ik heb heel veel ervaring met teams, zowel als teamlid en als coach. Ik ken het gedoe, de belemmeringen, de rotsfeer, de tegenvallende resultaten.  En ik heb ook de kennis en ervaring om teams te begeleiden zich verder te ontwikkelen. Ik werk o.a. met principes uit Verbindende Communicatie (geweldloze communicatie) en Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken). In een verdiepende opleiding Teamcoaching (2021) heb ik mijn kennis van groepsdynamica en systeemontwikkeling verder verdiept.

Kenmerkend voor mijn aanpak

Mijn aanpak is gebaseerd op de principes van waarderend faciliteren (appreciative enquiry), dat uitgaat van de wensfocus i.p.v. de probleemfocus. We kijken wat er al goed gaat en hoe we dat kunnen versterken/uitbreiden. En we brengen dat ook meteen in de praktijk. Al doende leren.

Daarbij maak ik ook gebruik van de principes van verbindende communicatie: door ruimte te bieden aan de gevoelens en behoeften die er leven bij de teamleden, creëer ik een sfeer waarin open en respectvol kan worden gepraat. Door de pijnpunten te benoemen en tegelijk ook vooruit te kijken, komt je team uit de impasse. Jullie kunnen je weer focussen op het boeken van resultaten met plezier!

Elk traject is maatwerk en sluit aan bij de behoeften van je team. Door mijn jarenlange werkervaring binnen organisaties die de wereld mooier willen maken, ben ik bekend met jullie drive om een verschil te maken in de wereld. Daardoor kan ik me snel inwerken in jullie team-dynamiek en jullie helpen de behoeften te verwoorden en een aanpak voorstellen die goed bij het team past.

En verder?

Werk ik altijd met enthousiasme en energie, met een open houding en oog voor de specifieke vraag.

Wil jouw team makkelijker en met meer plezier samenwerken?

Neem vrijblijvend contact met me op, dan bespreken we of een teamcoachtraject wat voor jullie is.

Teamdag of teamcoaching?

Veel teamcoachingstrajecten beginnen met een teamdag. Soms is de vraag dusdanig dat je met een teamdag al zover op weg bent dat je met je team zelf de vervolgstappen kunt zetten. Soms is vervolgbegeleiding wenselijk. In de intake bespreken we wat er nodig is en welke stappen we gaan zetten.