Voor wie

Wie zijn mijn klanten?

Mijn klanten zijn teams en organisaties die werken in de duurzaamheidstransities, zoals de voedsel- en landbouwtransitie, de energie- en warmtetransitie en de transitie naar de betekeniseconomie. Organisaties die impact willen maken, die niet alleen geloven in een regeneratieve samenleving, maar daar ook hard aan werken. Die werken vanuit idealisme en tegelijkertijd met beide voeten op de grond staan.

Mijn klanten geloven in samenwerken; alleen samen gaan we voldoende impact maken en de broodnodige transities voor elkaar krijgen. Ze werken vaak in multi-stakeholder samenwerkingsverbanden. Dat is niet makkelijk, maar het kan wel!

Ze werken vrijwel altijd interdisciplinair, want de vraagstukken van deze tijd laten zich niet binnen de context van 1 thema oplossen.

Mijn klanten geloven in andere vormen van bestuur & organisatie, bijv. in coöperaties en burgerboerderijen.

Mijn klanten zijn strategische en snelle denkers en tegelijk ook doeners. Ze willen vaart maken, ze willen meewind en structuren en systemen die meewerken en hen niet afremmen.

Ze zien hun medewerkers als hun belangrijkste instrument om de verandering in gang te zetten en investeren dus ook in hun mensen.

Vaak zijn het teamleiders, managers, coördinatoren, HR-managers, of projectleiders die contact met mij zoeken. Zij zijn namens de klant mijn contactpersoon. 

Met welke vragen/vraagstukken komen klanten bij mij

Als jij jezelf/jouw team in de omschrijving van mijn klanten herkent, dan herken je wellicht ook onderstaande vragen:

De samenwerking in het team of multi-stakeholder samenwerkingsverband loopt niet lekker: er is gedoe, er wordt langs elkaar heen gewerkt, er wordt over en niet met elkaar gepraat. De samenwerking kost zoveel energie, dat staat het behalen van de doelen in de weg.

Er wordt grote werkdruk ervaren en ze weten niet goed hoe ze hun mensen vaardig kunnen maken hiermee om te gaan. De strategieën die ze nu gebruiken werken niet of maar gedeeltelijk.

Er is grote energiediversiteit in het team, de een kan bergen verzetten en wordt ogenschijnlijk nooit moe, de ander haalt de 8-urige werkdag amper. Hoe ga je om met deze energiediversiteit in teams? Hoe zorg je voor vitale teams? Hoe bouw je een teamcultuur die voor iedereen gezond is, waarin ruimte is voor verschillen en ieder tot haar/zijn/diens recht kan komen?

Het team ervaart een spanningsveld tussen operatie en verduurzaming. Er spelen veel belangen, er wordt aan allerlei kanten aan hen getrokken en dit levert onderlinge spanningen op.

De teamvergaderingen lopen niet. Het zijn ellenlange vergaderingen, zonder concrete resultaten. De energie lekt weg. Ze weten dat er iets moet veranderen, maar hoe doe je dat dan zonder dat het nog meer tijd en energie kost? Vaak wordt geaccepteerd dat dit erbij hoort.

Er moet een nieuw strategieplan komen en iedereen ziet het schrijven ervan als weinig zinvol, het belandt toch in de la. Dit keer willen ze het anders. Een participatief traject, met vaart, waar iedereen echt wat aan heeft. Dat kan!

Ze organiseren een (serie) meeting(s) rondom een duurzaamheidsvraagstuk en zoeken een facilitator die kan helpen om een programma te maken én faciliteren waarmee met vaart, verbinding en aandacht voor alle perspectieven de doelen van de meeting(s) worden gehaald.

Ze willen dat hun evenement niet saai en langdradig is, dat mensen met plezier erop terugkijken én dat de bezoekers weggaan met een echt handelingsperspectief voor verandering. Daarom zoeken ze een dagvoorzitter, die op een effectieve, interactieve, verbindende manier hun evenement kan leiden.

Herken jij jezelf/jouw organisatie?

En zijn het herkenbare vragen?

Dan kan ik jullie misschien helpen.

Neem vrijblijvend contact met me op en dan bespreken we of ik iets voor jullie kan betekenen.

Neem contact op